LVB > SumID-Q

SumID-Q

Het gebruik van alcohol en drugs (ook wel ‘middelen’ genoemd) door mensen met een verstandelijke beperking staat de laatste tijd toenemend in de belangstelling. Zowel in de media als in de zorg wordt er aandacht besteed aan de complexe problemen die kunnen ontstaan als gevolg van gebruik.

Voor het in kaart brengen van risicofactoren, gebruik én de gevolgen van gebruik is nu een nieuw instrument beschikbaar: de SumID-Q.

De SumID-Q brengt in kaart wat de cliënt aan psychoactieve stoffen kent, wat hij/zij er van weet, vindt, wat er in zijn/haar omgeving wordt gebruikt, wat hij/zij eventueel gebruikt en wat de gevolgen van gebruik en de motivatie tot veranderen is.

De SumID-Q is ontworpen om bij volwassenen met een Lichte Verstandelijke Beperking afgenomen te worden, maar blijkt ook voor jongeren of mensen met een iets lager of hoger niveau geschikt.

Bestel hier uw SumID-Q Startpakket.
Ook kunt u hier de SumID-Q formulieren nabestellen.